000 02416nam a2200277 a 4500
001 615424
005 20200816054611.0
007 t
008 130716s2012 th 0 tha
020 _a9786167136448
035 _a(OCoLC)859370144
050 _aHD30.25
_b.ส73 2555
100 0 _aสุทธิมา ชำนาญเวช.
_9254418
245 1 0 _aการวิเคราะห์เชิงปริมาณ =
_bQuantitative analysis /
_cสุทธิมา ชำนาญเวช.
246 1 1 _aQuantitative analysis
250 _aฉบับพิมพ์ที่ 6, ปรับปรุงใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด,
_c2555 [2012]
300 _a509 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000005 หนังสือใหม่ ส.ค. 56
505 0 _aบทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 กำหนดการเชิงเส้น -- บทที่ 3 การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น -- บทที่ 4 ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง -- บทที่ 5 ตัวแบบการขนส่ง -- บทที่ 6 ปัญหาการกำหนดงาน -- บทที่ 7 ตัวแบบพัสดุคงคลัง -- บทที่ 8 การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยเทคนิค Pert และ CPM -- บทที่ 9 ตัวแบบแถวคอย -- บทที่ 10 ตัวแบบการตัดสินใจ -- บทที่ 11 ทฤษฎีการแข่งขัน -- บทที่ 12 ตัวแบบการจำลองสถานการณ์ -- บทที่ 13 ตัวแบบมาร์คอฟ -- บทที่ 14 ตัวแบบการพยากรณ์ -- เฉลยแบบฝึกหัด.
650 4 _aการจัดการอุตสาหกรรม
_xแบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
_988733
650 4 _aการจัดการอุตสาหกรรม.
_985783
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aTW, K, PV
_dVB
_jWU
999 _c615424
_d615424