000 02109nam a2200289 a 4500
999 _c615892
_d615892
001 615892
005 20200703161501.0
007 ta
008 130729s2013 th 0 tha
020 _a9789744497123
035 _a(OCoLC)882269016
050 _aJC337
_b.ท53 2556
100 0 _aทศพล สมพงษ์.
_9262380
245 1 0 _aพัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม /
_cทศพล สมพงษ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า,
_c2556 [2013]
300 _a22, 270 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a0000000012 หนังสือใหม่ ม.ค. 57
505 0 _aบทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 พัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม -- บทที่ 3 การเติบโตของประชาสังคม -- บทที่ 4 ประชาสังคมในบริบทสังคมไทย -- บทที่ 5 ประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตย -- บทที่ 6 การสร้างภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง -- บทที่ 7 อุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาประชาสังคม -- บทที่ 8 บทบาทของสภาพัฒนาการเมืองในการพัฒนาประชาสังคม.
650 4 _aประชาสังคม.
_9276089
650 4 _aประชาสังคม
_zไทย.
_9299097
650 4 _aการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
_zไทย.
_9312500
710 2 _aสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.
_9557395
942 _cGB
_012
_2lcc
997 _aTW, K, PV
_dRU
_gV
_iVB