000 03448nam a2200301 a 4500
001 619022
005 20210115125726.0
007 ta
008 131015s2013 th a 000 tha
020 _a9789749936306
035 _a(OCoLC)866722999
050 _aDS523.4.ท9
_bช326 2556
245 0 0 _aชนชาติไท /
_cบรรณาธิการ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
250 _aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด,
_c2556 [2013]
300 _a447 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
449 _a00000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 56
490 1 _aด้วยรัก ;
_vเล่มที่ 2
500 _aรวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี.
505 0 _aวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของคนไทจากวัฒนธรรมไทเดิม / ยรรยง จิระนคร -- ประวัติศาสตร์ของตัวเขียนโบราณไทอาหม / กนกวรรณ ชัยทัต -- Preservation of Tai Manuscript Literature in Northeast India Problems and Prospect / Girin Phukon -- An Enduring Ancient Tai-Ahom Tradition / J.N. Phukan -- ความโทเมืองจากเมืองแถง / พิเชฐ สายพันธ์ -- Tracing the Footsteps of the Tai Ai Lao / Sai Aung Tun -- Search for Identity of the Greater Tai Nationality through the Medium of Ethno Botanical Study / Puspa Gogoi -- The Interdependence of the Concept Najiak-kwan-muang in Tai Culture : Steps towards Understanding / Oliver Raendchen -- "ระบบแม่" สู่ "ระบบพ่อ" ในสังคมจ้วงโบราณถูกเปลี่ยนผ่านด้วยการหักดิบ / อุษา โลหะจรูญ -- บันทึกการอ่าน "วัฒนธรรม" ชาวจ้วง / กอปร กฤตยากีรณ -- นางห่มเมือง แม่ต้นแบบของคนไทลุ่มน้ำพรหมบุตรและแม่น้ำโขง / ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ -- "จ้วง" ในยูนนาน : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองว่าด้วยพหุชาติพันธุ์ / ดำรงพล อินทร์จันทร์ -- พัฒนาการของรัฐไทยในตำนาน : กรณีเมืองยองในรัฐฉาน พุทธศตวรรษที่ 18-21 / แสวง มาละแซม.
650 4 _aชาวไท
_xความเป็นอยู่และประเพณี.
_9247570
650 4 _aชาวไท
_xประวัติ.
_9350159
700 0 _aฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
_d2484-
_916813
830 0 _aด้วยรัก ;
_vเล่มที่ 2.
942 _cGB
_011
_2lcc
997 _aTW, K, WU
_dJJ
_gV, K
_jWU
_iKB
999 _c619022
_d619022