000 01846nam a2200265 4500
999 _c619158
_d619158
001 619158
005 20190211182523.0
007 t
008 131017r20132012th 0 tha
020 _a9786162692154
035 _a(OCoLC)867496099
050 _aHF1382.6.ป4
_bส43 2556
100 0 _aสรพลจ์ สุขทรรศนีย์.
_9617735
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย :
_bศึกษาแบบเรียงมาตรา /
_cสรพลจ์ สุขทรรศนีย์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 11.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2556 [2013]
300 _a178 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 56
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2555.
505 0 _aบทที่ 1 หลักทั่วไป -- หลักทั่วไปของกฎหมายประกันภัย -- บทที่ 2 ประกันวินาศภัย -- ส่วนที่ 1 หลักทั่วไปของการประกันวินาศภัย -- ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน -- ส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุน -- บทที่ 3 ประกันชีวิต -- ภาคผนวก ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ.
650 4 _aกฎหมายประกันภัย
_zไทย.
_9125323
942 _cGB
_050
_2local
997 _aTW
_dVB
_jWU