000 02399nam a2200289 a 4500
999 _c620165
_d620165
001 620165
005 20200914094856.0
007 ta
008 131115s2013 th 0 0 tha
020 _a9786163356192
035 _a(OCoLC)862996373
050 _aKPT770
_b.ศ74 2556
100 0 _aศุภกิจ แย้มประชา,
_c2518-
_9366869
245 1 0 _aย่อหลักกฎหมายมรดก /
_cศุภกิจ แย้มประชา, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bเจริญรัฐการพิมพ์,
_c2556 [2013]
300 _a208 หน้า.
449 _a00000002 หนังสือใหม่ พ.ย. 56
505 0 _aบทที่ 1 มรดก การตกทอดแห่งมรดก ทายาท และความสามารถในการเป็นทายาท -- บทที่ 2 ทายาทโดยธรรม -- บทที่ 3 พินัยกรรม และผู้รับพินัยกรรม -- บทที่ 4 การเพิกถอน การตกไปและความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก -- บทที่ 6 การจัดการมรดกและผู้จัดการมรดก -- บทที่ 7 การชำระหนี้ของกองมรดก การแบ่งมรดก และอายุความมรดก -- บทที่ 8 เบ็ดเตล็ด -- บทที่ 9 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ.
650 4 _aมรดกและการรับมรดก
_zไทย.
_9294853
650 4 _aพินัยกรรม
_zไทย.
_9446188
700 0 _aสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.
_9465633
700 0 _aเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.
_9363430
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _dPR
_jPR
_iWU