000 03830nam a2200277 a 4500
001 621027
005 20210814161045.0
007 ta
008 131223r20132012th a 000 0 tha
020 _a9786162692352
035 _a(OCoLC)934614666
050 _aKPT770
_b.พ636 2556
100 0 _9311976
_aพินัย ณ นคร.
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก /
_cพินัย ณ นคร.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2556 [2013]
300 _a439 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000001 หนังสือใหม่ ธ.ค. 56
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2555.
505 0 _aบทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กฎหมายมรดก -- บทที่ 2 การตายที่นำไปสู่การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- บทที่ 3 ความหมายของมรดก -- บทที่ 4 การเป็นทายาท -- บทที่ 5 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก : หลักเกณฑ์ทั่วไปกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม -- บทที่ 6 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก : ข้อพิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของทายาทโดยธรรมในแต่ละลำดับ -- บทที่ 7 สิทธิโดยธรรมของคู่สมรสในการรับมรดก -- บทที่ 8 การรับมรดกแทนที่ -- บทที่ 9 การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการถูกกำจัดมิให้รับมรดก -- บทที่ 10 การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการตัดมิให้รับมรดก -- บทที่ 11 การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการสละมรดก -- บทที่ 12 มรดกของพระภิกษุและการจำกัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก -- บทที่ 13 พินัยกรรม : ลักษณะของพินัยกรรมและการทำพินัยกรรม -- บทที่ 14 ผลของพินัยกรรม -- บทที่ 15 ข้อกำหนดของพินัยกรรมเกี่ยวกับภาระติดพันเฉพาะเรื่อง -- บทที่ 16 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรม -- บทที่ 17 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมโดยเหตุของการข่มขู่ กลฉ้อฉล และความสำคัญผิด -- บทที่ 18 การตีความพินัยกรรม.
650 4 _aมรดกและการรับมรดก
_zไทย.
_9294853
650 4 _aพินัยกรรม
_zไทย.
_9446188
942 _cGB
_060
_2lcc
997 _aVB
_dVB
_jVB
_iNS
_iKB
999 _c621027
_d621027