000 01880nam a2200289 a 4500
999 _c623363
_d623363
001 623363
005 20210819101409.0
007 ta
008 140204s2013 0 tha
020 _a9786165514385
035 _a(OCoLC)860743800
050 _aPN167
_b.ก62 2556
100 0 _aกัญจนา บุณยเกียรติ.
_997472
245 1 0 _aการลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม =
_bPlagiarism /
_cผู้จัดทำ กัญจนา บุณยเกียรติ, ประไพพิศ มงคลรัตน์.
246 1 1 _aPlagiarism
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2556 [2013]
300 _a108 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a0000000011 หนังสือใหม่ ก.พ. 57
505 0 _aบทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม -- บทที่ 3 การบริหารจัดการ -- บทที่ 4 วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบ -- บทที่ 5 ข้อเสนอแนะสำหรับสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
650 4 _aการลอกเลียนวรรณกรรม.
_9555303
700 0 _aประไพพิศ มงคลรัตน์.
_9690711
710 2 _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
942 _cGB
_018
_2lcc
997 _aWD, A, WU
_gPW
_iNS