000 01660nam a2200265 a 4500
999 _c624839
_d624839
001 624839
005 20200122133647.0
007 ta
008 140228s2012 0 tha
035 _a(OCoLC)934615917
050 _aKPT3528
_b.ก944 2555
100 0 _aกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล,
_d2499-
_9692677
245 1 0 _aปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม /
_cกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล.
246 1 5 _aImpact factors on the budgetary system of the Office of the Judiciary
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
_c2555 [2012]
300 _aก-จ, 89 แผ่น.
449 _a0000000010 หนังสือใหม่ มี.ค. 57
500 _aเอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.
599 _aKamoltip Kornvijitkul
610 2 4 _aสำนักงานศาลยุติธรรม
_xการจัดสรรเงินและรายจ่าย.
_9692678
710 2 _aวิทยาลัยการยุติธรรม.
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aYU
_dYU
_jYU
_iNS