000 02064nam a2200397Ia 4500
001 ocn879654221
003 OCoLC
005 20210318144901.0
008 140515s2009 th a 000 0 tha d
020 _a9786119004238
020 _a6119004238
035 _a(OCoLC)879654221
040 _aTULIB
_cTULIB
090 _aFIC 2009 627644
100 1 _6880-01
_aแซงท์-แอคซูเปรี, อองตวน เดอ,
_dค.ศ. 1900-1944.
_915437
245 1 0 _6880-02
_aเจ้าชายน้อย :
_bฉบับการ์ตูน /
_cเรื่อง อองตวน เดอ แซงต์-เตกซูเปรี ; ดัดแปลงและวาดภาพ โจอันน์ สฟารฺ ; ลงสี บริจิตต์ แฟงดัคลี ; แปล อธิชา มัญชุนากร กาบูล็อง.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกำมะหยี่,
_c2552 [2009]
300 _a110 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aแปลจาก: Le petit prince.
700 1 _6880-04
_aสฟารฺ, โจอันน์.
700 1 _6880-05
_aแฟงดัคลี, บริจิตต์.
700 0 _6880-06
_aอธิชา มัญชุนากร.
_9463761
740 0 _aLe petit prince.
880 1 _6100-01
_aSaint-Exupery, Antoine de,
_d1900-1944
880 1 0 _6245-02
_aČhaochāinoi :
_bchabap kātūn /
_crư̄ang ʻŌ̜ngtūan dœ̄ Sǣng-Teksūpērī ; datplǣng læ wātphāp ; Čhō'an Safā ; longsī Bričhit Fǣngdaklī ; plǣ ʻAthichā Manchunākō̜n Kābūlo̜ng.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 1 _6700-04
_aSfar, Joann.
880 1 _6700-05
_aFindakly, Brigitte.
880 0 _6700-06
_aAticha Munchunakorn.
880 _6260-00
_aKrung Thēp... :
_bKammayī,
_c2552 [2009]
942 _2local
_cGB
_037
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aJJ
_dJJ
_jJJ
999 _c627644
_d627644