000 01695cam a2200337Ma 4500
001 ocn860743717
003 OCoLC
005 20210422091813.0
007 ta
008 130704s2012 th a 000 0 tha d
020 _a9789745209886
020 _a9745209880
035 _a(OCoLC)860743717
050 _aKPT2064.5255.ฮ8
_b2555
110 1 _9527791
_aไทย.
_tรัฐธรรมนูญ (2550)
_6880-01
245 0 0 _6880-03
_aรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ปรับปรุง พ.ศ. 2554 =
_bConstitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 update B.E. 2554 /
_cผู้รวบรวม ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
246 1 1 _aConstitution of the kingdom of Thailand B.E. 2550 update B.E. 2554
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bสูตรไพศาล,
_c2555 [2012]
300 _a128 หน้า.
500 _aเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
650 4 _6880-06
_aรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_93959
710 2 _6880-07
_aสูตรไพศาล.
_9166307
880 1 _6110-01
_aThailand.
_tConstitutions (2007)
880 1 0 _6245-03
_aRatthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai 2550 =
_bConstitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 update B.E. 2554 /
_cphūrūaprūam Fāi Wichākān Sūtpaisal.
880 _6260-05
_aKrung thēp ... :
_bSūtphaisān,
_c2555 [2012]
880 4 _6650-06
_aConstitutions
_zThailand.
880 2 _6710-07
_aSūtpaisal.
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_dVB
_gV
_iSS
999 _c 628616
_d628616