000 01637cam a2200373Ia 4500
999 _c630673
_d630673
001 ocn882525572
003 OCoLC
005 20200816053619.0
007 ta
008 140703s2014 th 000 0 tha d
020 _a9789740212744
020 _a9740212743
035 _a(OCoLC)882525572
050 _aJQ1745
_b.ว61476 2557
100 0 _6880-01
_aวาสนา นาน่วม,
_d2512-
_985477
245 1 0 _6880-02
_aลับ ลวง พราง.
_nภาค 8,
_pอวสานยิ่งลักษณ์? /
_cวาสนา นาน่วม.
246 1 0 _6880-03
_aอวสานยิ่งลักษณ์?
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bมติชน,
_c2557 [2014]
300 _a488 หน้า :
_bภาพประกอบ.
600 0 4 _6880-06
_aยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,
_d2510-
_9634601
600 0 4 _6880-07
_aทักษิณ ชินวัตร,
_d2492-
_938648
651 4 _6880-08
_aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
880 0 _6100-01
_aWātsanā Nānūam,
_d1969-
880 1 0 _6245-02
_aLap lūang phrāng.
_nPhāk 8,
_pʻAwasān Yinglak? /
_cWasana nānūam.
880 1 0 _6246-03
_aʻAwasān Yinglak?
880 _6250-04
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-05
_aKrung thēp ... :
_bMatichon,
_c2557 [2014]
880 0 4 _6600-06
_aYinglak Chinnawat,
_d1967-
880 0 4 _6600-07
_aThaksin Chinnawat,
_d1949-
880 4 _6651-08
_aThailand
_xPolitics and government.
942 _2lcc
_cGB
_036
997 _aPW
_dPW
_jPW
_gV
_iWU