000 01996nam a2200325Ia 4500
999 _c633634
_d633634
001 ocn889935361
003 OCoLC
005 20200221104109.0
007 ta
008 140904s2014 xx 000 0 tha d
020 _a9786162601439
020 _a6162601439
035 _a(OCoLC)889935361
050 _aKPT500
_b.ร224 2557
100 0 _6880-01
_aรชฏ เจริญฉ่ำ,
_d2482-
_9374753
245 0 0 _6880-02
_aวิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์.
_pประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ /
_cรชฎ เจริญฉ่ำ.
246 1 8 _6880-03
_aวิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์ ป. แพ่งและพาณิชย์
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร,
_c[2557] [2014]
300 _a247 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aกฎหมายพาณิชย์
_zไทย
_xข้อสอบและเฉลย.
_984588
650 4 _6880-06
_aกฎหมายแพ่ง
_zไทย
_xข้อสอบและเฉลย.
_9358459
880 0 _6100-01
_aRachata Charoencham,
_d1939-
880 0 0 _6245-02
_aWithī tō̜p khō̜sō̜p kotmāi thī somboon.
_pPramūan kotmāi phǣng læ phānit : sưksā čhāk khō̜sō̜p čhing thang sām sanāmsō̜p /
_cRachata Charoencham.
880 1 8 _6246-03
_aWithī tō̜p khō̜sō̜p kotmāi thī somboon Pō̜. phǣng læ phānit
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bHānghunsūan Čhamkat Pphimʻaksō̜n,
_c[2557] [2014]
880 4 _6650-05
_aCommercial law
_zThailand
_xExaminations, questions, etc.
880 4 _6650-06
_aCivil law
_zThailand
_xExaminations, questions, etc.
942 _2lcc
_cGB
_035
997 _aWD
_dWD
_jWD
_iNS