000 01559cam a2200313Ia 4500
999 _c633643
_d633643
001 ocn889985894
003 OCoLC
005 20200816053620.0
007 ta
008 140905s2014 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)889985894
050 _aJQ1745
_b.ศ465 2557
100 0 _aศรีศักร วัลลิโภดม,
_d2481-
_6880-01
_9703267
245 1 0 _6880-02
_aอาณานิคมทางปัญญาในประชาธิปไตยไทย /
_cศรีศักร วัลลิโภดม, ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์.
260 _6880-03
_a[ม.ป.ท. :
_bม.ป.พ.],
_c2557 [2014]
300 _a58 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aประชาธิปไตย
_zไทย.
_938658
651 4 _6880-04
_aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
700 0 _6880-06
_aอคิน รพีพัฒน์,
_cม.ร.ว.,
_d2475-2561.
_947908
880 0 _6100-01
_aSīsak Wanliphōdom,
_d1938-
880 1 0 _6245-02
_aʻĀnānikhom thāng panya nai prachāthipatai Thai /
_cSīsak Wanliphōdom, Mō̜.Rō̜.Wō̜. ʻAkhin Rapeepat.
880 _6260-03
_a[Mō̜.Pō̜.Thō̜. :
_bMō̜.Pō̜.Phō̜.],
_c2557 [2014]
880 4 _6651-04
_aThailand
_xPolitics and government.
880 4 _6650-05
_aDemocracy
_zThailand.
880 0 _6700-06
_aʻAkhin Rapeepat.,
_cMō̜.Rō̜.Wō̜.,
_d1932-
942 _2lcc
_cGB
_014
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_dVB
_jVB
_gV
_iNS, SS