000 01799nam a2200289Ia 4500
001 ocn891036435
003 TULIB
005 20190718082231.0
008 140922s2006 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)891036435
090 _aDOC 2006 634454
100 0 _6880-01
_aโสภณ รัตนากร,
_d2474-
_9469384
245 1 0 _6880-02
_aวัตถุประสงค์และการบังคับใช้ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :
_bบรรยายพิเศษ /
_cโดย โสภณ รัตนากร.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม,
_c2549 [2006]
300 _a14 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aการบริหารงานยุติธรรม
_zไทย.
_996289
710 2 _6880-06
_aสำนักประธานศาลฎีกา.
_9538213
880 0 _6100-01
_aSophon Rattanākō̜n.
880 1 0 _6245-02
_aWatthuprasong læ kānbangkhap chai khō̜bangkhap khō̜ng prathān sāndīkā læ rabīap rātchakān fāi tulākān sān yuttitham :
_bbanyāi phisēt /
_cdōi Sophon Rattanākō̜n.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSamnak Prathān Sāndīkā Samnakngān Sān Yuttitham,
_c2549 [2006]
880 4 _6650-05
_aJustice, Administration of
_zThailand.
880 1 _6710-06
_aThailand.
_bSamnak Prathān Sāndīkā.
942 _2local
_cDOC
_01
997 _aWD
_dWD
_jWD
_gV
999 _c634454
_d634454