000 02026nam a2200313Ia 4500
001 ocn891038639
003 OCoLC
005 20200407105147.0
008 140922s2006 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)891038639
090 _aDOC 2006 634458
100 0 _6880-01
_aโสภณ รัตนากร,
_d2474-
_9469384
245 1 0 _6880-02
_aบทบาทของศาลฎีกาในบริบทของกฎหมายกับความยุติธรรม :
_bปาฐกถาพิเศษ /
_cโดย โสภณ รัตนากร.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม,
_c2549 [2006]
300 _a19 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา วันที่ 8 กันยายน 2549 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย.
650 4 _6880-05
_aศาลฎีกา
_zไทย.
_953983
650 4 _6880-06
_aการบริหารงานยุติธรรม
_zไทย.
_996289
710 0 _6880-07
_aสำนักประธานศาลฎีกา.
_9538213
880 0 _6100-01
_aSophon Rattanākō̜n.
880 1 0 _6245-02
_aBotbāt khō̜ng sāndīkā nai bō̜ribot khō̜ng kotmāi kap khwāmyuttitham :
_bpāthakathā phisēt /
_cdōi Sophon Rattanākō̜n.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSamnak Prathān Sāndīkā Samnakngān Sān Yuttitham,
_c2549 [2006]
880 4 _6650-05
_aCourts of last resort
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aJustice, Administration of
_zThailand.
942 _2local
_cDOC
_02
997 _aWD
_dWD
_jWD
_gV
999 _c634458
_d634458