000 02924nam a2200337Ia 4500
999 _c635176
_d635176
001 ocn892502881
003 OCoLC
005 20210623154912.0
007 ta
008 141008s2014 th 000 0 tha d
020 _a9786169130956
020 _a6169130954
035 _a(OCoLC)892502881
050 _aPL4209.ศ4452
_bฮ48 2557
100 0 _6880-01
_aศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ,
_cสมเด็จพระ,
_d2406-2462.
_946657
245 1 0 _6880-02
_aพระราชหัตถเลขาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 พระราชทานเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี /
_cคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองวันพระราชสมภพ 150 ปี ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์.
260 _6880-03
_a[กรุงเทพฯ] :
_bมูลนิธิ,
_c2557 [2014]
300 _a127 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ฉลองพระมหากรุณาธฺคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ วันพุธ ที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2557.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2507 ของ โรงพิมพ์คุรุสภา.
600 0 4 _6880-04
_aศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ,
_cสมเด็จพระ,
_d2406-2462.
_946657
650 4 _6880-05
_aจดหมายไทย.
_9352733
880 0 _6100-01
_aSīphatcharinthrā,
_cQueen, consort of Chulalongkorn, King of Siam,
_d1863-1919.
880 1 0 _6245-02
_aPhra rātchahatthalēkhā Somdet Phra Sīphatcharinthrā Bō̜romrāchinīnāt Phra Bō̜romrātchachonnanī nai ratchakān thī 6 læ ratchakān thī 7 phrarātchathān Čhaophrayā Phrasadet Surēnthrāthibō̜dī /
_cKhana Kammakān ʻAmnūaikān Čhatngān Chalō̜ng Wanphrarātchasompob 150 pī rūamkap Mūnnithi Phra Bō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklaočhaoyūhūa nai Phra Bō̜romrāchūpatham.
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bMūnnithi,
_c2557 [2014]
880 0 4 _6600-04
_aSīphatcharinthrā,
_cQueen, consort of Chulalongkorn, King of Siam,
_d1863-1919.
880 4 _6650-05
_aThai letters.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_dVB
_jVB
_gV
_iKO