000 02186nam a2200517Ia 4500
999 _c636923
_d636923
001 ocn894826251
003 OCoLC
005 20200816051829.0
007 ta
008 141110s2014 th 000 0 tha d
020 _a9786162693007
020 _a6162693007
035 _a(OCoLC)894826251
050 _aKPT540
_b.ป45 2557
100 0 _6880-01
_aประสพสุข บุญเดช.
_965790
245 1 0 _6880-02
_aหลักกฎหมาย.
_pครอบครัว =
_bPrinciple of law. Family law /
_cประสพสุข บุญเดช.
246 1 1 _aPrinciple of law.
_pFamily law
246 1 8 _6880-03
_aหลักกฎหมายครอบครัว
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2557 [2014]
300 _a186 หน้า.
650 4 _6880-06
_aกฎหมายครอบครัว
_zไทย.
_943883
653 _aการหมั้น
653 _aการสมรส
653 _aสามีภริยา
653 _aการสมรสที่เป็นโมฆะ
653 _aการสมรสที่เป็นโมฆียะ
653 _aการหย่า
653 _aบิดา
653 _aมารดา
653 _aบุตร
653 _aผู้ปกครอง
653 _aผู้อยู่ในปกครอง
653 _aบุตรบุญธรรม
653 _aค่าอุปการะเลี้ยงดู
653 _aค่าเลี้ยงชีพ
880 0 _6100-01
_aPrasopsuk Bundēt.
880 1 0 _6245-02
_aLak kotmāi.
_pKhrō̜pkhrūa =
_bPrinciple of law. Family law /
_cPrasopsuk Bundēt.
880 1 8 _6246-03
_aLak kotmāi khrō̜pkhrūa
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 16, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-06
_aDomestic relations
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_080
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_dVB
_jVB
_gV
_iVB