000 01701nam a2200385Ia 4500
999 _c636953
_d636953
001 ocn894830161
003 OCoLC
005 20201130155756.0
007 ta
008 141110s2014 th 000 0 tha d
020 _a9786162693021
020 _a6162693023
035 _a(OCoLC)894830161
050 _aKPT938
_b.ส53 2557
100 0 _6880-01
_aสหธน รัตนไพจิตร,
_d2501-
_912571
245 1 0 _6880-02
_aหลักกฎหมาย.
_pตั๋วเงิน =
_bPrinciple of law. Bills, notes and cheques /
_cสหธน รัตนไพจิตร.
246 1 1 _aPrinciple of law.
_pBills, notes and cheques
246 1 8 _6880-03
_aหลักกฎหมายตั๋วเงิน
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2557 [2014]
300 _a479 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-06
_aตั๋วเงิน
_zไทย.
_912572
653 _aตั๋วแลกเงิน
653 _aอาวัล
653 _a เช็ค
880 0 _6100-01
_aSahathon Rattanaphaičhit,
_d1958-
880 1 0 _6245-02
_aLak kotmāi.
_pTūangœ̄n =
_bPrinciple of law. Bills, notes and cheques /
_cSahathon Rattanaphaičhit.
880 1 8 _6246-03
_aLak kotmāi tūangœ̄n
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 10, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-06
_aBills of exchange
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_0124
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_dVB
_jVB
_gV
_iVB