000 02059nam a2200421Ia 4500
999 _c637092
_d637092
001 ocn895006761
003 OCoLC
005 20200212132630.0
007 ta
008 141112s2014 th 000 0 tha d
020 _a9786162693083
020 _a6162693082
035 _a(OCoLC)895006761
050 _aKPT874
_b.ต742 2557
100 0 _6880-01
_aตุลญา โรจน์ทังคำ.
_9580164
245 1 0 _6880-02
_aหลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ /
_cตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-04
_a[กรุงเทพฯ] :
_bโรงพิมพ์เดือนตุลา,
_c2557 [2014]
300 _a260 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aซื้อขาย
_zไทย.
_9372954
650 4 _6880-06
_aการแลกเปลี่ยน
_zไทย.
_9270766
650 4 _6880-07
_aเช่าทรัพย์
_zไทย.
_9358021
653 _aสัญญาซื้อขาย
653 _a สัญญาแลกเปลี่ยน
653 _aสัญญาให้่
653 _aสัญญาเช่าทรัพย์
653 _a สัญญาเช่าซื้อ
880 0 _6100-01
_aTunlayā Rōtthangkham.
880 1 0 _6245-02
_aLak kotmāi sư̄khāi khāifāk lǣkplīan hai chaosap chaosư̄ /
_cTunlayā Rōtthangkham Kǣosuphāsawat.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-04
_a[Krung Thēp...] :
_bRōngphim Dư̄an Tulā,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-05
_aSales
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aBarter
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aRent
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_024
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_dVB
_jVB
_gV
_iKO