000 01907nam a2200361Ia 4500
999 _c637108
_d637108
001 ocn895007526
003 OCoLC
005 20200608130542.0
007 ta
008 141112s2014 th 000 0 tha d
020 _a9786162693076
020 _a6162693074
035 _a(OCoLC)895007526
050 _aKPT2070
_b.ส744 2557
100 0 _6880-01
_aสุริยา ปานแป้น,
_d2520-
_9631967
245 1 0 _6880-02
_aคู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ :
_bเหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย /
_cสุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2557 [2014]
300 _a180 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
653 _aศาลรัฐธรรมนูญ
653 _aศาลยุติธรรม
700 0 _6880-06
_aอนุวัฒน์ บุญนันท์,
_9632008
_d2527-
880 0 _6100-01
_aSuriyā Pānpǣn,
_d1977-
880 1 0 _6245-02
_aKhūmư̄ sō̜p kotmāi ratthammanūn :
_bmo̜ samrap sō̜p nētibandit phūchūai phūphiphāksā læ ʻaiyakān phūchūai /
_cSuriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 7, prapprung mai.
880 _6260-04
_aKrung thēp ... :
_bWinyūchon,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-05
_aConstitutional law
_zThailand.
880 0 _6700-06
_aʻAnuwat Bunnan.
942 _2lcc
_cGB
_044
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_dVB
_jVB
_gV, KD
_kPR
_iNS