000 02277cam a2200433Ia 4500
999 _c637459
_d637459
001 ocn895732935
003 OCoLC
005 20190823115417.0
007 ta
008 141118s2014 th a 000 0 tha d
020 _a9786167273655
020 _a6167273650
035 _a(OCoLC)895732935
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT1580
_b.ก915 2557
245 0 0 _6880-01
_a132 ปี ศาลอาญา /
_c[จัดทำโดย ศาลอาญา ; ผู้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียง รุ่งระวี โสขุมา, นิกร ทัสสโร, พีระพัฒน์ มหาโพธิกุล].
246 1 _6880-02
_aหนึ่งร้อยสามสิบสองปีศาลอาญา
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท สุขุมวิทการพิมพ์,
_c2557 [2014]
300 _a227 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
650 4 _6880-05
_aศาลอาญา
_zไทย.
_9520811
650 4 _6880-06
_aพระพุทธอภยมหามุนี.
_9708008
700 0 _6880-07
_aรุ่งระวี โสขุมา.
_9707999
700 0 _6880-08
_aนิกร ทัสสโร,
_d2507-
_9503868
700 0 _6880-09
_aพีระพัฒน์ มหาโพธิกุล.
_9708007
710 2 _6880-10
_aศาลอาญา.
_9493106
880 0 0 _6245-01
_a132 pī Sān ʻĀyā /
_c[čhattham dōi Sān ʻĀyā ; phūrūaprūam khō̜mūn læ rīaprīang Rungrawī Sōkhumā, Nikō̜n Thatsarō, Phīraphat Mahāphōthikun].
880 1 _6246-02
_aNưngrō̜i sāmsip sō̜ng pī Sān ʻĀyā
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Sukhumwit Kānphim,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-05
_aCriminal courts
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aPhra Phutthaʻaphaimahāmunī.
880 0 _6700-07
_aRungrawī Sōkhumā.
880 0 _6700-08
_aNikō̜n Thatsarō,
_d1964-
880 0 _6700-09
_aPhīraphat Mahāphōthikun.
880 1 _6710-10
_aThailand.
_bSān ʻĀyā.
942 _2lcc
_cGB
_01
997 _aPR
_dPR
_jPR
_gV
_iRP