000 02116cam a2200337Ia 4500
999 _c638717
_d638717
001 ocn898048832
003 OCoLC
005 20181116113509.0
007 ta
008 141212s2014 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)898048832
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aBQ4420.ท63
_bห36 2557
245 0 0 _6880-01
_aหนังสือที่ระลึก ดร.ประภา วิริยประไพกิจ ณ สุสานกังเฮ่ซัวจึง อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557.
246 1 8 _6880-02
_aที่ระลึก ดร.ประภา วิริยประไพกิจ 12 กันยายน 2557
260 _6880-03
_a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัท สตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์,
_c2557 [2014]
300 _a175 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
600 0 4 _6880-04
_aประภา วิริยประไพกิจ,
_d2472-2557.
_9709765
600 3 4 _6880-05
_aวิริยประไพกิจ (นาม)
_9709766
650 4 _6880-06
_aการให้
_xแง่ศาสนา
_xพุทธศาสนา.
_9473389
650 4 _6880-07
_aธรรมะ (พุทธศาสนา)
_918903
880 0 0 _6245-01
_aNangsư̄ thīralư̄k Dō̜rō̜.Praphā Wiriyapraphaikit na Susān Kanghēsūačhưng ʻĀngkepnam Bāngphra, ʻAmphœ̄ Sīrāchā, Čhangwat Chonburī Wansuk thī 12 Kanyāyon Phō̜.Sō̜. 2557.
880 1 8 _6246-02
_aThīralư̄k Dō̜rō̜.Praphā Wiriyapraphaikit 12 Kanyāyon 2557
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bBō̜risat Satābūm ʻIntœ̄phrint,
_c2557 [2014]
880 0 4 _6600-04
_aPraphā Wiriyapraphaikit,
_d1929-2014.
880 3 4 _6600-05
_aWiriyapraphaikit (Name)
880 4 _6650-06
_aGenerosity
_xReligious aspects
_xBuddhism.
880 4 _6650-07
_aDharma (Buddhism)
942 _2lcc
_cGB
997 _aPR
_dPR
_jPR
_iWU
_gV