000 01574nam a2200337Ia 4500
999 _c642896
_d642896
001 ocn903919596
003 OCoLC
005 20210503100232.0
007 ta
008 150224r20142014th 000 0 tha d
020 _a9789749747308
020 _a9749747305
035 _a(OCoLC)903919596
050 _aJQ1745
_b.ส653 2557ก
100 0 _6880-01
_aสำนึกบุญคุณแผ่นดิน.
_9709278
245 1 0 _6880-02
_aระบอบทักษิณ :
_bจุดเริ่มต้นและจุดจบ /
_cเขียนโดย สำนึกบุญคุณแผ่นดิน.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสามสหาย,
_c2557 [2014]
300 _a198 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557.
600 0 4 _6880-05
_aทักษิณ ชินวัตร,
_d2492-
_938648
651 4 _6880-06
_aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
880 0 _6100-01
_aSamnưk Bunkhun Phǣndin.
880 1 0 _6245-02
_aRabō̜p Taksin :
_bčhutrœ̄mton læ čhutčhop /
_ckhīan dōi Samnưk Bunkhun Phǣndin.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSāmsahāi,
_c2557 [2014]
880 0 4 _6600-05
_aThaksin Chinnawat,
_d1949-
880 4 _6651-06
_aThailand
_xPolitics and government.
942 _2lcc
_cGB
_026
997 _aPW
_dPW
_gV
_iNS