000 02451cam a2200397Ma 4500
001 ocn683099080
003 OCoLC
005 20211107012245.0
007 ta
008 150402r20031978th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)683099080
040 _aM6U
_btha
_cM6U
_dOCLCQ
_dTULIB
050 _aCB253
_b.ซ7 2546
100 0 _6880-01
_aเซเดส์, จอร์ช.
_9210842
245 1 0 _6880-02
_aชนชาติต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน =
_bLes peuples de la peninsule Indochinoise /
_cยอร์ช เซเดส, เขียน ; ปัญญา บริสุทธิ์, แปล.
246 3 1 _aLes peuples de la peninsule Indochinoise.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2546 [2003]
300 _a17, 307 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aแปลจาก: Les peuples de la pe'ninsule indochinoise.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2521.
650 4 _6880-05
_aชาติพันธุ์วิทยา
_zอินโดจีน.
_9178831
700 0 _6880-06
_aปัญญา บริสุทธิ์,
_9385891
_d2484-
710 2 _6880-07
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.
_9453606
740 0 _aLes peuples de la pe'ninsule indochinoise.
880 1 _6100-01
_aCœdès, George.
880 1 0 _6245-02
_aChon chāt tāng tāng nai lǣm ʻIn dō čhīn =
_bLespeuplesdelapeninsuleIndochinoise /
_cYō̜t Sēdēt, khīan ; Panyā Bō̜risut, plǣ.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 3.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bKhrōngkān ʻĒchīa Tawanʻō̜k chīang Tai Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2546 [2003]
880 4 _6650-05
_aEthnology
_zIndochina.
880 0 _6700-06
_aPanyā Bō̜risut.
880 2 _6710-07
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhrōngkān ʻĒchīa Tawanʻō̜k chīang Tai Sưksā.
942 _2lcc
_cGB
_02
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aST
_dST
_iWU
_gV
999 _c644953
_d644953