000 02337nam a2200385Ia 4500
999 _c647548
_d647548
001 ocn910218095
003 OCoLC
005 20190619143033.0
007 ta
008 150528r20152010th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)910218095
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aDS588.ก26
_bป456 2558
100 0 _6880-01
_aประพนธ์ เรืองณรงค์,
_d2485-
_961164
245 1 0 _6880-02
_a100 เรื่องเมืองใต้ :
_bสาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม /
_cประพนธ์ เรืองณรงค์ เขียน.
246 1 _6880-03
_aหนึ่งร้อยเรื่องเมืองใต้ :
_bสาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bอมรินทร์,
_c2558 [2015]
300 _a421 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2553.
651 4 _6880-06
_aไทย (ภาคใต้)
_xอารยธรรม.
_927215
651 4 _6880-07
_aไทย (ภาคใต้)
_xประวัติศาสตร์.
_944790
651 4 _6880-08
_aไทย (ภาคใต้)
_xความเป็นอยู่และประเพณี.
_927125
880 0 _6100-01
_aPraphon Rư̄angnarong,
_d1942-
880 1 0 _6245-02
_a100 rư̄ang Mư̄ang Tai :
_bsāra khwāmrū phư̄a khwāmkhaočhai phǣndin phūkhon læ watthanatham /
_cPraphon Rư̄angnarong khīan.
880 1 _6246-03
_aNưng rō̜i rư̄ang Mư̄ang Tai :
_bsāra khwāmrū phư̄a khwāmkhaočhai phǣndin phūkhon læ watthanatham
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bʻAmarin,
_c2558 [2015]
880 4 _6651-06
_aThailand, Southern
_xCivilization.
880 4 _6651-07
_aThailand, Southern
_xHistory.
880 4 _6651-08
_aThailand, Southern
_xSocial life and customs.
942 _2lcc
_cGB
_04
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aYU
_iRP