000 01613nam a2200301Ia 4500
999 _c647675
_d647675
001 ocn910288169
003 OCoLC
005 20191007110540.0
007 ta
008 150529s2015 th 000 0 tha d
020 _a9786167546421
020 _a6167546428
035 _a(OCoLC)910288169
050 _aBF481
_b.ณ63 2558
100 0 _6880-01
_aณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.
_9722721
245 1 0 _6880-02
_aไม่ต้องลาออกก็ประสบความสำเร็จได้ :
_b50 เคล็ดลับของยอดมนุษย์เงินเดือน /
_cณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.
260 _6880-03
_aสมุทรปราการ :
_bบริษัท มายเบสท์บุคส์ จำกัด,
_c[2558] [2015]
300 _a224 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
650 4 _6880-04
_aการทำงาน
_xแง่จิตวิทยา.
_984830
650 4 _6880-05
_aความสำเร็จ
_xแง่จิตวิทยา.
_9217148
880 0 _6100-01
_aNatthaphat Wongrīanthō̜ng.
880 1 0 _6245-02
_aMai tō̜ng lāʻō̜k kō̜ prasop khwāmsamret dai :
_b50 khletlap khō̜ng yō̜t manut ngœ̄ndư̄an /
_cNatthaphat Wongrīanthō̜ng.
880 _6260-03
_aSamut Prākān :
_bBō̜risat Māibēt Buk Čhamkat,
_c[2558] [2015]
880 4 _6650-04
_aWork
_xPsychological aspects.
880 4 _6650-05
_aSuccess
_xPsychological aspects.
942 _2lcc
_cGB
_05
997 _aWD
_iVB