000 02008nam a2200325Ia 4500
999 _c648482
_d648482
001 ocn911473655
003 OCoLC
005 20200415132056.0
007 ta
008 150624s2015 th a 000 0 tha d
020 _a9786167763613
020 _a6167763615
035 _a(OCoLC)911473655
040 _aTULIB
_cTULIB
050 _aKPT1576
_b.ก915 2558
245 0 0 _6880-01
_a124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย /
_cคณะผู้จัดทำ ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ].
246 1 _6880-02
_aหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bกระทรวงยุติธรรม,
_c2558 [2015]
300 _a112 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
610 2 4 _6880-04
_aกระทรวงยุติธรรม
_941293
_xประวัติ.
700 0 _6880-05
_aปทิตตา โฉมประดิษฐ์.
_9538864
880 0 0 _6245-01
_a124 pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai /
_ckhana phūčhattham Pathittā Chōmpradit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].
880 1 _6246-02
_aNưngrō̜iyīsipsī pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bKrasūang Yuttitham,
_c2558 [2015]
880 1 4 _6610-04
_aThailand.
_bKrasūang Yuttitham
_zHistory.
880 0 _6700-05
_aPathittā Chōmpradit.
942 _2lcc
_cGB
_05
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ
_gV
_iWU