000 01618cam a2200337Ii 4500
999 _c660667
_d660667
001 ocn939529817
003 OCoLC
005 20200205144143.0
007 ta
008 160229s2015 th b 000 0 thaod
020 _a9789740334194
020 _a9740334199
035 _a(OCoLC)939529817
060 _aWA31
_b.พ634 2558
100 0 _6880-01
_aพัชรินทร์ สิรสุนทร,
_d2505-
_993900
245 1 0 _6880-02
_aความรู้ อำนาจ และสุขภาพ :
_bจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ /
_cพัชรินทร์ สิรสุนทร.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2558 [2015]
300 _a522 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aสุขภาพ
_xแง่สังคม.
_9412586
650 4 _6880-06
_aเวชศาสตร์สังคม.
_992735
880 0 _6100-01
_aPhatcharin Sirasunthō̜n,
_d1962-
880 1 0 _6245-02
_aKhwāmrū ʻamnāt læ sukkhaphāp :
_bčhāk thritsadī sū kānpatibat /
_cPhatcharin Sirasunthō̜n.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSamnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-05
_aHealth
_xSocial aspects.
880 4 _6650-06
_aSocial medicine.
942 _2nlm
_cGB
_010
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_gV
_kST
_iNS