000 01262nam a2200289Ia 4500
001 ocn944300509
003 OCoLC
005 20201212210503.0
007 ta
008 160311s2015 th a 000 0 tha d
020 _a9786163447753
020 _a6163447751
035 _a(OCoLC)944300509
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aDS554.5
_b.ก746 2558
100 0 _6880-01
_aเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
_9581019
245 1 0 _6880-02
_aกัมพูชา จากอาณาจักรฟูนันพนมสู่เขมร-กัมพูชา /
_cเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bเพชรประกาย,
_c2558 [2015]
300 _a358 หน้า :
_bภาพประกอบ.
651 4 _6880-04
_aกัมพูชา
_xประวัติศาสตร์.
_934607
880 0 _6100-01
_aKrœ̄krit Chư̄amongkhon.
880 1 0 _6245-02
_aKamphūchā čhāk ʻānāčhak Fūnan Phanom sū Khamēn-Kamphūchā /
_cKrœ̄krit Chư̄amongkhon.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bPhēt Prakāi,
_c2558 [2015]
880 4 _6651-04
_aCambodia
_xHistory.
942 _2lcc
_cGB
_011
997 _aPR
_gV
_kST
999 _c661413
_d661413