000 01374nam a2200313Ia 4500
999 _c663479
_d663479
001 ocn946966789
003 OCoLC
005 20211209093812.0
007 ta
008 160420s2016 th 000 0 tha d
020 _a9789742036300
020 _a9742036306
035 _a(OCoLC)946966789
050 _aKPT2070
_b.ม644 2559
100 0 _6880-01
_aมานิตย์ จุมปา.
_9291941
245 1 0 _6880-02
_aหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ =
_bPrinciples of constitutional law /
_cมานิตย์ จุมปา.
246 1 1 _aPrinciples of constitutional law
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2559 [2016]
300 _a196 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
880 0 _6100-01
_aManit Čhumpā.
880 1 0 _6245-02
_aLakkotmāi Ratthathammanūn =
_bPrinciples of constitutional law /
_cManit Čhumpā.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m].
880 _6260-04
_aKrung thēp ... :
_bNititham,
_c2559 [2016]
880 4 _6650-05
_aConstitutional law
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_034
997 _aVB
_gV
_iWU