000 02009cam a2200373Ia 4500
001 ocn859651902
003 OCoLC
005 20210704010955.0
007 ta
008 160513s2011 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)859651902
050 _aHC445.ฮ9พ6
_bป63 2554
245 0 0 _6880-01
_aปิดทองหลังพระ :
_b"เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา" สืบสานแนวพระราชดำริ /
_cธนาคารไทยพาณิชย์.
246 1 8 _6880-02
_aสืบสานแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ
260 _6880-03
_a[กรุงเทพฯ] :
_bธนาคารไทยพาณิชย์,
_c2554 [2011]
300 _a179 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
500 _6ชื่อเรื่องจากปก.
610 2 4 _6880-05
_aโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
_9111038
650 4 _6880-06
_aการพัฒนาแบบยั่งยืน
_zไทย.
_9228287
650 4 _6880-07
_aเศรษฐกิจพอเพียง
_zไทย.
_9289742
710 0 _6880-09
_aธนาคารไทยพาณิชย์.
_963828
880 0 0 _6245-01
_aPit thǭng lang phra :
_b"khāočhai khāothưng lǣo čhưng phatthanā" sư̄psān nǣo phrarātchadamri /
_cThanākān Thai Phanit.
880 1 8 _6246-02
_aSư̄psān nǣo phrarātchadamri pit thǭng lang phra
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bThanākān Thai Phanit,
_c2554 [2011]
880 2 4 _6610-05
_aKhrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri.
880 4 _6650-06
_aSustainable development
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aSufficient economy
_zThailand.
880 2 _6710-09
_aThanākān Thai Phanit.
880 _6300-00
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aYU
_iWU, NS
_gV
999 _c664763
_d664763