000 01488cam a2200337Ii 4500
001 ocn953234604
003 OCoLC
005 20210119152227.0
007 ta
008 160708s2014 th a 000 0 tha
020 _a9786162336379
020 _a6162336379
035 _a(OCoLC)953234604
050 _aDS570.6.ท6
_bย526 2557
100 0 _6880-01
_aยอดมาลา มาลา.
_9706484
245 1 0 _6880-02
_aสมภารเซ้งโบสถ์ เณรโกรธมาม่าหมด /
_cยอดมาลา มาลา เรียบเรียง.
260 _6880-03
_aชลบุรี
_bMini Power Politics,
_c[2557] [2014]
300 _a254 หน้า :
_bภาพประกอบ.
600 0 4 _6880-04
_aทักษิณ ชินวัตร,
_d2492-
_938648
650 4 _6880-05
_aความขัดแย้งทางสังคม
_zไทย.
_9220402
651 4 _6880-06
_aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
880 0 _6100-01
_aYō̜tmālā Mālā.
880 1 0 _6245-02
_aSomphān seng bōt nēn krōt māmā mot! /
_cYō̜tmālā Mālā rīaprīang.
880 _6260-03
_aChonburī
_bMini Power Politics,
_c[2557] [2014]
880 0 4 _6600-04
_aThaksin Chinnawat,
_d1949-
880 4 _6650-05
_aSocial conflict
_zThailand.
880 4 _6651-06
_aThailand
_xPolitics and government.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIM
_iNS
999 _c667730
_d667730