000 01058cam a2200277Ia 4500
001 ocn927254479
003 OCoLC
005 20210330090845.0
007 ta
008 160802s2015 th a 000 1 tha d
020 _a9786162982040
020 _a6162982041
035 _a(OCoLC)927254479
050 _aPL4209.ต94
_bน94 2558
100 0 _6880-01
_aโตมร ศุขปรีชา.
_9305519
245 1 0 _6880-02
_aในโลกที่ไม่ได้เป็นของเรา /
_cโตมร ศุขปรีชา.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bแซลมอน,
_c2558 [2015]
300 _a163 หน้า :
_bภาพประกอบ
880 0 _6100-01
_aTōmō̜n Sukprīchā.
880 1 0 _6245-02
_aNai lōk thī mai dai pen khō̜ng rao /
_cTōmō̜n Sukprīchā.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSǣomō̜n,
_c2558 [2015]
942 _2lcc
_cGB
_013
997 _aWU
_gKD
_iNS
999 _c668809
_d668809