000 01617nam a2200361Ia 4500
001 ocn962286401
003 OCoLC
005 20220214104427.0
007 ta
008 161109s2015 th 000 0 tha d
020 _a9786161401764
020 _a6161401762
035 _a(OCoLC)962286401
050 _aPN6519.จ65
_bก133 2558
245 0 0 _6880-01
_a100 สำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข /
_cอาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง.
246 1 _6880-02
_aหนึ่งร้อยสำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_a[กรุงเทพฯ] :
_bทฤษฎี,
_c2558 [2015]
300 _a141 หน้า.
650 4 _6880-05
_aภาษาจีน
_xสำนวนโวหาร.
_956097
650 4 _6880-06
_aสุภาษิตและคำพังเพยจีน.
_936497
653 _aจีนศึกษา.
710 2 _6880-07
_aอาศรมสยาม-จีนวิทยา.
_9517626
880 0 0 _6245-01
_a100 samnūan Čhīn kīeokap tūalēk /
_cʻĀsomsayām - Čhīnwitthayā rīaprīang.
880 1 _6246-02
_aNưngrō̜i samnūan Čhīn kīeokap tūalēk
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_a[Krung Thēp...] :
_bThritsadī,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-05
_aChinese language
_xIdioms.
880 4 _6650-06
_aProverbs, Chinese.
880 2 _6710-07
_aʻĀsomsayām-Čhīnwitthayā
942 _2lcc
_cGB
_02
997 _aWU
999 _c671897
_d671897