000 02821cam a2200361Ma 4500
001 ocn860083572
003 OCoLC
005 20210827105147.0
008 170104r20001998th 000 0 tha d
020 _a9745717568
020 _a9789745717565
035 _a(OCoLC)860083572
050 _aHB180
_b.ว565 2543
100 0 _6880-01
_aวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
_935686
245 1 0 _6880-02
_aเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น /
_cวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
246 1 4 _6880-03
_aเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น :
_bเศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 5.
260 _6880-05
_aปทุมธานี :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2543 [2000]
300 _a10, 161 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม 2541.
505 0 _aความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์.--การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน.--ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานและการประยุกต์ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ.--การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร.--ตลาดและการกำหนดราคา.--บัญชีรายได้ประชาชาติ.--การเงิน การธนาคารและนโยบายการเงิน.--นโยบายการคลัง.--การค้าและการเงินระหว่างประเทศ.--โครงสร้างเศรษฐกิจไทย : ลักษณะและปัญหา.
650 4 _6880-06
_aเศรษฐศาสตร์.
_916814
880 0 _6100-01
_aWanrak Mingmanīnākhin.
880 0 0 _6245-02
_aSētthasāt bư̄angton /
_cWanrak Mingmanīnākhin.
880 3 4 _6246-03
_aSētthasāt bư̄angton :
_bsētthasāt samrap bukkhon thūapai
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 5.
880 _6260-05
_aPathum Thānī :
_bSamnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2543 [2000]
880 4 _6650-06
_aEconomics.
942 _2lcc
_cGB
_06
948 _hHELD BY TULIB - 3 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aIM
999 _c673226
_d673226