000 02125cam a2200385Ia 4500
001 ocn935970345
003 OCoLC
005 20211102154957.0
007 ta
008 170306s2015 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)935970345
050 _aS471.ท9
_bต65 2558
245 0 0 _6880-01
_aตะวันรุ่ง /
_cเขียน/เรียบเรียง บุรฉัตร พานธงรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว.
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_aปทุมธานี :
_bสถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี,
_c2558 [2015]
300 _a85 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
650 4 _6880-04
_aเกษตรกร
_zไทย.
_922691
650 4 _6880-06
_aเกษตรกรรม.
_94802
650 4 _6880-07
_aนวัตกรรมทางการเกษตร.
_987812
700 0 _6880-08
_aบุรฉัตร พานธงรักษ์.
_9764027
700 0 _6880-09
_aทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว.
_9764028
710 2 _6880-10
_aสถานีโทรทัศน์อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี.
_9764029
880 0 0 _6245-01
_aTawan rung /
_ckhīan / rīaprīang Burachat Phānthongrak ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n] ; bannāthikān Thō̜sǣngratsamī Thīthakǣo.
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aPathum Thānī :
_bSathānī Thōrathat ʻĀʻĒtYū Witdō̜m ThīWī,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-04
_aFarmers
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aAgriculture.
880 4 _6650-07
_aAgricultural innovations.
880 0 _6700-08
_aBurachat Phānthongrak.
880 0 _6700-09
_aThō̜sǣngratsamī Thīthakǣo.
880 2 _6710-10
_aSathānī Thōrathat ʻĀʻĒtYū Witdō̜m ThīWī.
942 _2lcc
_cGB
997 _aWU
999 _c675328
_d675328