000 01915nam a2200349Ia 4500
999 _c678139
_d678139
001 ocn987788840
003 OCoLC
005 20210313125829.0
007 ta
008 170523s2017 th 000 0 tha d
020 _a9786164239807
020 _a616423980X
035 _a(OCoLC)987788840
050 _aKPT1710
_b.พ935 2560 ล. 2
100 0 _6880-01
_aไพบูลย์ วนพงศ์ทิพากร.
_9759999
245 1 0 _6880-02
_aหลักกฎหมาย :
_bวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1.
_nเล่ม 2,
_pคำอธิบายรายมาตรา ข้อสำคัญ ข้อสังเกต และคำพิพากษาศาลฎีกา 2559 (ล่าสุด) /
_cไพบูลย์ วนพงศ์ทิพากร.
250 _6880-03
_aฉบับพ.ศ. 2560.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย
_c[2560] [2017]
300 _a361 หน้า.
650 4 _6880-05
_aวิธีพิจารณาความแพ่ง
_zไทย.
_9275536
650 4 _6880-06
_aคำพิพากษาศาล (ย่อ)
_zไทย.
_9369400
880 0 _6100-01
_aPhaibūn Wanaphongthiphākō̜n.
880 1 0 _6245-02
_aLak kotmāi :
_bwithī phičhāranā khwām phǣng phāk 1.
_nlēm 2,
_pkhamʻathibāi rāi māttrā khō̜ samkhan khō̜ sangkēt læ khamphiphāksā sāndīkā 2559 (lāsut) /
_cPhaibūn Wanaphongthiphākō̜n.
880 _6250-03
_aChabap Phō̜.Sō̜. 2560.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bRān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi
_c[2560] [2017]
880 4 _6650-05
_aCivil procedure
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aSummary judgments
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_019
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aIM
_gV, RU