000 01785nam a2200349Ia 4500
001 ocn989493316
003 OCoLC
005 20190508165502.0
007 ta
008 170608s2012 th 000 0 tha d
020 _a9786163058324
020 _a6163058321
035 _a(OCoLC)989493316
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aPN1995.9.ส6
_bป63 2555
100 0 _6880-01
_aปัทมา สุวรรณภักดี.
_9387613
245 1 0 _6880-02
_aองค์ประกอบในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์สารคดี :
_bThe elements of narration in documentary film /
_cปัทมา สุวรรณภักดี.
246 1 1 _aThe elements of narration in documentary film
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด,
_c2555 [2012]
300 _a71 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aภาพยนตร์สารคดี
_xการผลิตและการกำกับรายการ.
_9179119
880 0 _6100-01
_aPatthamā Suwanphakdī.
880 1 0 _6245-02
_aʻOngprakō̜p nai kānlao rư̄ang khō̜ng phāpphayon sārakhadī :
_bThe elements of narration in documentary film /
_cPatthamā Suwanphakdī.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Mittœ̄ Kō̜ppī (Prathēt Thai) Čhamkat,
_c2555 [2012]
880 4 _6650-05
_aDocumentary films
_xProduction and direction.
942 _2local
_cGB
_05
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aRU
999 _c678915
_d678915