000 01829cam a2200421Ma 4500
001 ocn900808702
003 OCoLC
005 20211221081322.0
007 ta
008 170626s2014 th a 000 0 tha d
020 _a9786169087830
020 _a6169087838
035 _a(OCoLC)900808702
050 _aHD30.28
_b.ป47 2557
100 0 _6880-01
_aประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์.
_9586105
245 1 0 _6880-02
_aZigZag เมื่อแกะดำทำธุรกิจ /
_cประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
246 1 0 _6880-03
_aเมื่อแกะดำทำธุรกิจ
250 _6880-04
_a[แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _6880-05
_a[ม.ป.ท. :
_bม.ป.พ.,
_c2557] [2014].
300 _a162 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 1 _6880-09
_aแกะดำทำธุรกิจ
650 4 _6880-06
_aการวางแผนเชิงกลยุทธ์.
_947902
650 4 _6880-07
_aการบริหารผลิตภัณฑ์.
_921204
650 4 _6880-08
_aการตลาด.
_919791
830 0 _6880-10
_aแกะดำทำธุรกิจ.
880 0 _6100-01
_aPrasœ̄t Iamrungrot.
880 1 0 _6245-02
_aZigZag mư̄a kædam tham thurakit /
_cPrasœ̄t Iamrungrot.0<>.
880 1 0 _6246-03
_aMư̄a kædam tham thurakit
880 _6250-04
_a[Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m].
880 _6260-05
_a[Mō̜.Pō̜.Thō̜. :
_bMō̜.Pō̜.Phō̜.,
_c2557] [2014]
880 1 _6490-09
_aKædam tham thurakit
880 4 _6650-06
_aStrategic planning.
880 4 _6650-07
_aProduct management.
880 4 _6650-08
_aMarketing.
880 4 _6830-10
_aKædam tham thurakit.
942 _2lcc
_cGB
997 _aWU
_gV
999 _c679542
_d679542