000 02245cam a2200349Ma 4500
999 _c679879
_d679879
001 ocn683111235
003 OCoLC
005 20170703113314.0
007 ta
008 170703s2004 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)683111235
060 _aWZ100.ส75
_bก125 2547
245 0 0 _6880-01
_a80 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี :
_b48 ปีสมาคมไทยรามัญ /
_cสมาคมไทยรามัญ ; บรรณาธิการ โสภณ นิไชยโยค
246 1 _6880-08
_aแปดสิบปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี :
_b48 ปีสมาคมไทยรามัญ
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bสมาคม,
_c[2547] [2004]
300 _a253 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
500 _aเนื่องในวาระครบรอบวันเกิดปีที่ 80 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี และครบรอบ 48 ปีสมาคมไทยรามัญ 17 ตุลาคม พ.ศ.2547.
600 0 4 _6880-03
_aสุเอ็ด คชเสนี,
_d2467-2550.
_9695236
650 4 _6880-04
_aแพทย์
_zไทย
_xชีวประวัติ.
_9105676
650 4 _6880-05
_aชาวมอญ
_zไทย.
_940244
700 0 _6880-06
_aโสภณ นิไชยโยค.
_9770859
710 2 _6880-07
_aสมาคมไทยรามัญ.
_9311174
880 0 0 _6245-01
_a80 pī Sāttrāčhān kīattikhun Nāiphǣt Suʻet Khotchasēnī :
_bsīsippǣt pī samākhom Thai Rāman /
_cSamākhom Thai Rāman ; bannāthikān Sōphon Nichaiyōk.
880 1 _6246-08
_aPǣtsip pī Sāttrāčhān kīattikhun Nāiphǣt Suʻet Khotchasēnī :
_bsīsip pǣt pī Samākhom Thai Rāman
880 _6260-02
_aKrung Thēp... :
_bSamākhom,
_c[2547] [2004]
880 0 4 _6600-03
_aSuʻet Khotchasēnī,
_d1924-2007.
880 4 _6650-04
_aPhysicians
_zThailand
_xBiography.
880 4 _6650-05
_aMon (Southeast Asian people)
_zThailand.
880 0 _6700-06
_aSōphon Nichaiyōk.
880 2 _6710-07
_aSamākhom Thai Rāman.
942 _2nlm
_cGB
997 _aWU