000 01105cam a2200265Ia 4500
999 _c680247
_d680247
001 ocn993577058
003 OCoLC
005 20180928133645.0
007 ta
008 170713s2015 th 000 1 tha d
020 _a9786161804688
020 _a6161804689
035 _a(OCoLC)993577058
040 _aTULIB
_cTULIB
_dTULIB
090 _aนว
_b.อ4858อ63 2558
100 0 _6880-01
_aอรุโณทัย วรรณถาวร.
_9771314
245 1 0 _6880-02
_aEternal นิรัตินิรันดร์กาล /
_cมายาโรส.
246 1 0 _6880-03
_aนิรัตินิรันดร์กาล
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bอรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
_c2558 [2015]
300 _a256 หน้า.
880 0 _6100-01
_aʻArunōthai Wannathāwǭn.
880 1 0 _6245-02
_aEternal niratnirankān /
_cMāyārōt.
880 1 0 _6246-03
_aNiratnirankān
880 _6250-04
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-05
_aKrungthēp... :
_bʻArun ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching,
_c2558 [ 2015]
942 _2local
_cGB
_05
997 _aNP
_kPR