000 01562nam a2200361Ia 4500
999 _c685011
_d685010
001 on1013981253
003 OCoLC
005 20210825105226.0
007 ta
008 171206s2017 th 000 0 tha d
020 _a9786162696367
020 _a6162696367
035 _a(OCoLC)1013981253
040 _aTULIB
_cTULIB
050 _aKPT3800
_b.ท565 2560ก
100 0 _6880-01
_aทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,
_d2496-
_9176995
245 1 0 _6880-02
_aคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป /
_cทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
246 1 4 _aกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ
_bวิญญูชน,
_c2560 [2017]
300 _a312 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-06
_aกฎหมายอาญา
_zไทย.
_995791
880 0 _6100-01
_aThawīkīat Mīnakanit,
_d1953-
880 1 0 _6245-02
_aKhamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai /
_cThawīkīat Mīnakanit.
880 1 4 _6246-03
_aKotmāi ʻāyā phāk thūapai
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 19, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-05
_aKrung Thēp …
_bWinyūchon,
_c2560 [2017]
880 4 _6650-06
_aCriminal law
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_086
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aVB
_gJJ, V, SG