000 01253nam a2200325Ia 4500
999 _c685915
_d685914
001 on1017760791
003 OCoLC
005 20190330155527.0
007 ta
008 180105s2013 th 000 0 tha d
020 _a9789742896584
020 _a9742896585
035 _a(OCoLC)1017760791
090 _aนว
_b.ก6653อ73จ63 2556
100 0 _6880-01
_aกิบสัน, ราเชล.
_9671937
245 1 0 _6880-02
_aลงเอยด้วยรัก /
_cราเชล กิบสัน เขียน ; จิตราพร โนโตดะ แปล.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bแพรว,
_c2556 [2013]
300 _a237 หน้า.
500 _aแปลจาก: Any man of mine.
700 0 _6880-05
_aจิตราพร โนโตดะ.
_939172
740 0 _aAny man of mine.
880 1 _6100-01
_aGibson, Rachel.
880 1 0 _6245-02
_aLongʻœ̄i dūai rak /
_cRachel Gibson khīan ; Čhittrāphō̜n Nōtōda plǣ.
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aKrung Thēp :
_bPhræo,
_c2556 [2013]
880 0 _6700-05
_aJittraphō̜n Nōtōda.
942 _2local
_cGB
_02
997 _aWU