000 01986nam a2200385Ia 4500
999 _c686607
_d686606
001 on1020082686
003 OCoLC
005 20220331144233.0
007 ta
008 180123s2017 th 000 0 tha d
020 _a9786168139271
020 _a6168139273
035 _a(OCoLC)1020082686
040 _aTULIB
_cTULIB
050 _aKPT641
_b.อ63 2560
100 0 _6880-01
_aอานนท์ มาเม้า,
_d2530-
_9679578
245 1 0 _6880-02
_aกรรมสิทธิ์ /
_cอานนท์ มาเม้า.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2560 [2017]
300 _a888 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aสิทธิในทรัพย์สิน
_zไทย.
_9169876
650 4 _6880-06
_aทรัพย์สิน
_zไทย.
_9128378
710 2 _6880-07
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะนิติศาสตร์.
_bโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.
_9670263
880 0 _6100-01
_aʻĀnon Mamout,
_d1987
880 1 0 _6245-02
_aKammasit /
_cʻĀnon Mamout.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp … :
_bKhrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2560 [2017]
880 4 _6650-05
_aRight of property
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aProperty
_zThailand.
880 2 _6710-07
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Nitisāt.
_bKhrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n.
942 _2lcc
_cGB
_0134
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aVB
_gV, JJ