000 01407cam a2200313Ia 4500
999 _c687987
_d687986
001 on1025338665
003 OCoLC
005 20210514102913.0
007 ta
008 180228s2017 th 000 0 tha d
020 _a9786162602900
020 _a6162602907
035 _a(OCoLC)1025338665
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT1710
_b.ร224 2560
100 0 _6880-01
_aรชฏ เจริญฉ่ำ,
_d2482-
_9374753
245 1 0 _6880-02
_aเทคนิคการเขียนตอบข้อสอบ 3 สนาม ป.วิ.แพ่ง /
_cรชฏ เจริญฉ่ำ.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร,
_c[2560] [2017]
300 _a267 หน้า.
650 4 _6880-04
_aวิธีพิจารณาความแพ่ง
_zไทย
_xข้อสอบและเฉลย.
_9401352
880 0 _6100-01
_aRachot Charoencham,
_d1939-
880 1 0 _6245-02
_aTheknik kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p 3 sanām Pō̜.Wi.phǣng /
_cRachot Charoencham.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bHānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n,
_c[2560] [2017]
880 4 _6650-04
_aCivil procedure
_zThailand
_xExaminations, questions, etc.
942 _2lcc
_cGB
_017
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aIM
_gRU