000 02246nam a2200385Ia 4500
999 _c691979
_d691978
001 on1041675391
003 OCoLC
005 20200224143249.0
007 ta
008 180622s2018 th a 000 0 tha d
020 _a9786164553538
020 _a6164553539
035 _a(OCoLC)1041675391
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT1630
_b.ว26 2561ก ล. 2
100 0 _6880-01
_aวชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์.
_9775772
245 1 0 _6880-02
_aทนายใหม่ไปศาล.
_nเล่ม 2 :
_b(คู่มือว่าความ) : เหมาะสำหรับทนายใหม่ที่เริ่มมีประสบการณ์ /
_cน้าออด ทนายความ, นพดล กลิ่นเกษร.
246 1 3 _6880-03
_aทนายใหม่ไปศาล.
_nเล่ม 2 :
_b(คู่มือว่าความ) : แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท ส.เอเชียเพรส (1989) จำกัด,
_c2561 [2018]
300 _a200 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-06
_aทนายความ
_xคู่มือ.
_91538
700 0 _6880-07
_aนพดล กลิ่นเกษร.
_9775773
880 0 _6100-01
_aWachirawit ʻItsaranusō̜n.
880 1 0 _6245-02
_aThanāi mai pai sān.
_nlem 2 :
_b(khūmư̄ wākhwām) : mo̜ samrap thanāi mai thī rœ̄m mī prasopkān /
_cnā ʻŌ̜t thanāikhwām, Nopphadon Klinkēsō̜n.
880 1 3 _6246-03
_aThanāi mai pai sān.
_nlem 2 :
_b(khūmư̄ wākhwām) : nǣothāng patibat nai kāndamnœ̄n khadī nai sān dūai tonʻēng
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-05
_aKrung Thēp ... :
_bBō̜risat Sō̜. ʻĒchīa Phrēt (1989) Čhamkat,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-06
_aLawyers
_xHandbooks, manuals, etc.
880 0 _6700-07
_aNopphadon Klinkēsō̜n.
942 _2lcc
_cGB
_03
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aJJ