000 01350nam a2200289Ia 4500
999 _c692385
_d692384
001 on1042569105
003 OCoLC
005 20180704093844.0
007 ta
008 180704r19781978th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)1042569105
040 _aTULIB
_cTULIB
090 _aนว
_b.ฮ644ร7 2521
100 1 _6880-01
_aฮาลีย์, อเล็กซ์.
_966468
245 1 0 _6880-02
_aรูทส์ /
_cอเล็กซ์ ฮาลีย์ เขียน ; ปรานี วงษ์เทศ ... [และคนอื่น ๆ] แปล.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bการเวก,
_c2521 [1978]
300 _a2 เล่ม :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2521.
500 _aแปลจาก: Roots / by Alex Haley.
700 0 _6880-05
_aปรานี วงษ์เทศ,
_d2491-
_961280
740 0 _aRoots.
880 1 _6100-01
_aHaley, Alex.
880 1 0 _6245-02
_aRūt /
_cʻAlek Hālī khīan ; Prānī Wongthēt ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n] plǣ.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 3.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bKārawēk,
_c2521 [1978]
880 0 _6700-05
_aPrānī Wongthēt,
_d1948-
942 _2local
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aVB