000 01734nam a2200361Ia 4500
999 _c692788
_d692787
001 on1044732014
003 OCoLC
005 20190604124348.0
007 ta
008 180716s2018 th a 000 0 tha d
020 _a9786162872624
020 _a6162872629
035 _a(OCoLC)1044732014
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aLB2395.25
_b.ท62 2561
100 1 _6880-01
_aทะคะฮะชิ, มะซะฟุมิ.
_9786609
245 1 0 _6880-02
_aทำไมคนที่ทำงานเก่งที่สุด ถึงใช้สมุดกราฟ /
_cทะคะฮะชิ มะซะฟุมิ เขียน ; วีรวรรณ จารุโรจน์จินดา ผู้แปล.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bวีเลิร์น,
_c2561 [2018]
300 _a213 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aแปลจาก: Atama ga li hito wa naze hougan note wo tsukaunoka?
650 4 _6880-04
_aการจดบันทึก.
_9576869
653 _aสมุดจดบันทึก
700 0 _6880-05
_aวีรวรรณ จารุโรจน์จินดา.
_9786610
740 0 _aAtama ga li hito wa naze hougan note wo tsukaunoka?
880 1 _6100-01
_aTakahashi, Masafumi.
880 1 0 _6245-02
_athammai khon thī thamngān keng thīsut thưng chai samut krāp /
_cThakhahachi Masafumi khīan ; Wīrawan Čhārurōtčhindā phū plǣ.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bWīlœ̄n,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-04
_aNote-taking.
880 0 _6700-05
_aWīrawan Čhārurōtčhindā.
942 _2lcc
_cGB
_034
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aRU
_gV