000 01525cam a2200373Ma 4500
999 _c692793
_d692792
001 on1039356095
003 OCoLC
005 20190510131700.0
007 ta
008 180716s2018 th a 000 0 tha d
020 _a9786161821692
020 _a6161821699
035 _a(OCoLC)1039356095
050 _aHB251
_b.ป642 2561
100 1 _6880-01
_aปาร์ก, จงกี.
_9731131
245 1 0 _6880-02
_aความคิดเศรษฐี /
_cปาร์กจงกี เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bช็อร์ตคัต,
_c2561 [2018]
300 _a200 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aแปลจาก: Bujaui saeng-gag.
650 4 _9225953
_aความรวย.
650 4 _944007
_aการเงินส่วนบุคคล.
650 4 _918920
_aการลงทุน.
700 0 _6880-05
_aตรองสิริ ทองคำใส.
_9672746
740 0 _aBujaui saeng-gag.
880 1 _6100-01
_aPark, Jong-Ki.
880 1 0 _6245-02
_aKhwāmkhit sētthī /
_cPāk Čhong Kī khīan ; Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai plǣ.
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bChō̜tkhat,
_c2561 [2018]
880 0 _6700-05
_aTrō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai.
942 _2lcc
_cGB
_04
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ