000 01928nam a2200385Ia 4500
999 _c693288
_d693287
001 on1046659136
003 OCoLC
005 20210628101841.0
007 ta
008 180731s2018 th 000 0 tha d
020 _a9786164555884
020 _a6164555884
035 _a(OCoLC)1046659136
040 _aTULIB
_cTULIB
050 _aKPT1045
_b.อ83 2561
100 0 _6880-01
_aเอื้อน ขุนแก้ว.
_985691
245 1 0 _6880-02
_aกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท /
_cโดย เอื้อน ขุนแก้ว.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).
260 _6880-04
_a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด,
_c2561 [2018]
300 _a261 หน้า.
500 _aแก้ไขและเพิ่มเติมจาก: คู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท.
650 4 _6880-05
_aหุ้นส่วน
_zไทย.
_992267
650 4 _6880-06
_aกฎหมายบริษัท
_zไทย.
_9189408
740 0 _6880-07
_aคู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท.
880 0 _6100-01
_aAuen Kunkeaw.
880 1 0 _6245-02
_aKotmāi hunsūan læ bō̜risat /
_cdōi ʻƯ̄an Khunkǣo.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 4, (kǣkhai phœ̄mtœ̄m).
880 _6260-04
_a[Krung Thēp...] :
_bBō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-05
_aPartnership
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aCorporation law
_zThailand.
880 0 _6740-07
_aKhūmư̄ kānsưksā kotmāi hunsūan læ bō̜risat.
942 _2lcc
_cGB
_025
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_gV